Professor.IT

Czas na zmiany. Jesteśmy dumni, że od czerwca 2015 Professor.IT jest częścią, i jednocześnie marką handlową, nowej polskiej firmy teleinformatycznej. Szczegóły wkrótce.

e-mail: 1Nf0@professor.it, FB: Professor.IT, Skype: Professor.IT


Lider

Krzysztof Szczypiorski
, profesor Politechniki Warszawskiej, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie telekomunikacji. Kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Ponadto kierownik: centrum szkoleniowego ITU-ITC, Laboratorium Ludzi Kreatywnych X-lab.PW oraz Grupy Bezpieczeństwa Sieciowego na PW. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (USA). Specjalista w zakresie teleinformatyki oraz ochrony informacji. Jako niezależny konsultant i trener z tego zakresu pomaga największym polskim oraz zagranicznym firmom z sektora informatycznego i telekomunikacyjnego, oraz ministerstwom i jednostkom administracji rządowej. Koordynuje od strony technicznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i prowadzi spory techniczne wynikłe na tle realizacji umów wdrożeniowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Autor blisko 150 publikacji z zakresu teleinformatyki i ochrony informacji. Wygłosił ponad 60 wykładów zaproszonych w Polsce, w Chinach, w Japonii, w Luksemburgu, w Rosji i w USA. Posiada 22 lata doświadczenia zawodowego, w tym 19 lat na rynku usług doradczych.

Profil na LinkedIn

Profil

Wszechstronny zakres usług doradczych z obszaru telekomunikacji, informatyki, ochrony informacji oraz psychologii motywacji, w tym:

- pełne audyty bezpieczeństwa, w tym testy penetracyjne,
- wszechstronne testy sprzętowe i programistyczne pod kątem zgodności ze sformułowanymi wymaganiami,
- biały wywiad w zastosowaniu gospodarczym,
- wnikliwie przygotowane, bądź dogłębnie zweryfikowane Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- rzetelne opinie i ekspertyzy (prokuratura, sąd), także przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO),
- reprezentacja techniczna przed KIO, sądem i innymi organami,
- niskostresowe rozwiązywanie sporów technicznych,
- coaching dla specjalistów wymagających motywacji: zarządzenia celami, czasem, stresem.

Owocna współpraca z wiodącymi kancelariami prawnymi.

Motto: "Porażka nie wchodzi w rachubę"

Copyright (c) 2008-15 Krzysztof Szczypiorski. All rights reserved.