Nieformalna grupa doradcza Professor. IT funkcjonowała niezależnie przez siedem lat, aż do 2015 roku.
W połowie 2015 roku część z jej członków stworzyła nową polską firmę informatyczną Cryptomage,
która oferuje innowacyjne rozwiązania i produkty w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Copyright (c) 2008-15 Krzysztof Szczypiorski. All rights reserved.